×
საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
შვეიცარიის ელჩის საჯარო ლექცია პროექტ „მე ევროპელი“-ის ფარგლებში

მთავარი უწყება: საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ

დამატებითი უწყება: საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ

თემის დასახელება: პირდაპირი დემოკრატია შვეიცარიაში

მონაწილეები: დასწრება თავისუფალია

ძირითადი გზავნილები: შვეიცარიის გამოცდილების გაზიარება

მიზანი და მნიშვნელობა: საზოგადოების ინფორმირებულობის გაზრდა

სპიკერები: ლუკას ბეგლინგერი

 

თარიღი: 15თებერვალი    

დრო: 18:00 საათი

ადგილი: საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ, შ. დადიანის 2/1