×
საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
მომავალ დიპლომატთა კლუბის „დიპლომატიის სკოლის“ დახურვა

მთავარი უწყება:მომავალ დიპლომატთა კლუბი

დამატებითი უწყება: საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ

თემის დასახელება: დიპლომატიის სკოლის დახურვა

მონაწილეები: მომავალ დიპლომატთა კლუბის „დიპლომატიის სკოლის“ მონაწილეები

ძირითადი გზავნილები: საერთაშორისო ურთიერთობების, პოლიტიკის, ეკონომიკისა და დიპლომატიის მნიშვნელობა; საქართველოს ევროინტეგრაციის მნიშვნელობა

მიზანი და მნიშვნელობა:  ახალგაზრდების ინფორმირებულობის გაზრდასაერთაშორისო ურთიერთობების და დიპლომატიის სფეროში

 

თარიღი: 18 თებერვალი    

დრო: 12:00 საათი

ადგილი: საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ, შ. დადიანის 2/1