×
საქართველო და ევროკავშირი
საინფორმაციო ცენტრი
საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმის შესახებ ოფიციალურად გამოქვეყნდა

ევროპარლამენტმა ოფიციალურად გამოაქვეყნა რეგულაცია,რომელიც გულისხმობს საქართველოს გადაყვანას მესამე ქვეყნების ჩამონათვალიდან იმ ქვეყნების ჩამონათვალში, რომელთა მოქალაქეებსაც არ სჭირდებათ ვიზა ევროკავშირის საზღვრების გადაკვეთისთვის. ევროპარლამენტისა და ევროპის საბჭოს მიერ მიღებულ 2017 წლის- 1-ელი მარტის რეგულაციით (EU) 2017/372 ცვლილება უკვე შეტანილია ევროკავშირის რეგულაცია No 539/2001-ში.
განახლებული რეგულაცია შეგიძლიათ იხილოთ აქ.

08-03-2017