×
საქართველო და ევროკავშირი
საინფორმაციო ცენტრი
ევროკავშირის/შენგენის წევრ ქვეყნებში უვიზოდ მოგზაურობის წესები (2)

 

რომელ ქვეყანაში შეიძლება ვიმოგზაურო უვიზოდ?
რა დამჭირდება სასაზღვრო კონტროლის დროს?

 

ვიცოდეთ ევროკავშირში/შენგენის წევრ ქვეყნებში უვიზოდ მოგზაურობის წესები

14-03-2017