×
საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
შეხვედრა ქუთაისის N15 საჯარო სკოლაში

თემის დასახელება: საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესი

მთავარი უწყება:საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ

მონაწილეები: მოსწავლეები და პედაგოგები

მიზანი და მნიშვნელობა: ინფორმირებულობის გაზრდა საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის შესახებ.


თარიღი: 20 აპრილი

დრო:  14:00 საათი

ადგილი: ქუთაისის N15 საჯარო სკოლა