×
საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
შეხვედრა PITA - ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრში

თემის დასახელება: საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესი

მთავარი უწყება:საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ

მონაწილეები: PITA - ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრის წევრები და მოხალისეები

თარიღი: 20 აპრილი

დრო: 16:00 საათი

ადგილი: PITA - ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრი