×
საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
„ნატო-საქართველოს ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაცია“-ახალგაზრდული საჯარო ფორუმი

მთავარი უწყება:ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში, საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ

თემის დასახელება:„აშშ-საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობა- ნატო“,

ძირითადი გზავნილები: საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესის პრიორიტეტები

თარიღი: 24აპრილი

დრო:16:00 საათი

ადგილი: საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ