×
საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ

2020 წლის 12 ივნისს, საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის საკითხებზე  ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახოს საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან ონლაინ სემინარი გაიმართა.

2020 წლის 12 ივნისს, საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის საკითხებზე  რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონების საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან ონლაინ სემინარი  გაიმართა.

ახალგაზრდების ინფორმირება და ცნობიერების ამაღლება ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ, აგრეთვე, მათი ჩართულობა ევროინტეგრაციის  პროცესში,  ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. გარდა იმისა, რომ ახალგაზრდები თვითონ არიან ყველა იმ სიკეთეების მოსარგებლენი, რაც ევროინტეგრაციის პროცესს ახლავს, ისინი წარმოადგენენ  მედიატორებს სხვადასხვა თაობებს შორის.

2020 წლის 11 ივნისს , საქართველოში მიმდინარე "ევროპის დღეები 2020"-ის ფარგლებში, საგარეო საქმეთა სამინისტროს ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის კახეთის რეგიონული ბიუროს ორგანიზებით , თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან, პროფესორ მასწავლებლებსა და კახეთის რეგიონის ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან,  საქართველოში  Erasmus + ის  ეროვნული ოფისის  კოორდინატორის,  ლიკა ღლონტის ონლაინ ლექცია გაიმართა.

 

2020 წლის 11 ივნისს, საგარეო საქმეთა სამინისტროს ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის იმერეთის ბიუროს, ქუთაისის #32 და #35 საჯარო სკოლების დირექციის მხარდაჭერითა და პროექტის „ნატოს სკოლა“ მონაწილეების ორგანიზებით, მოსწავლეებთან საინფორმაციო ონლაინ შეხვედრა ჩატარდა.

2020 წლის 11 ივნისს, საგარეო საქმეთა სამინისტროს ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის იმერეთის ბიუროსა და ქუთაისის #23 საჯარო სკოლის დირექციის ორგანიზებით, მოსწავლეებისთვის საინფორმაციო ონლაინ შეხვედრა გაიმართა.

2020 წლის 11 ივნისს, საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის საკითხებზე  აბაშის  პირველი საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან ონლაინ სემინარი გაიმართა.

2020 წლის 11 ივნისს, საგარეო საქმეთა სამინისტროს ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრისა და ქუთაისის #21 საჯარო სკოლის დირექციის ორგანიზებით, მოსწავლეებთან საინფორმაციო ონლაინ შეხვედრა ჩატარდა.