×
საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ

გლობალური უსაფრთხოების პოლიტიკის ინსტიტუტი (ყოფილი სლოვაკეთის ატლანტიკური კომისია) ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრისა და სლოვაკეიდის მხარდაჭერით საქართველოში „ევროპული კაფეების ტურს“ მართავს.


უკან1 2 წინ