×
საქართველო და ევროკავშირი
საინფორმაციო ცენტრი
ასოცირების შესახებ შეთანხმება
26-08-2016