საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
საინფორმაციო ცენტრის ლოგოს გამოყენების წესები

ვერცხლის ჰერალდიკურ ფარზე, რომელსაც შემოუყვება ლაჟვარდის (ლურჯი) ფერი არშია, პირველ ნაწილში, ვერცხლის ველზე გამოსახულია ერთი მოცურავე; თანაბარ მკლავიანი  მეწამული (წითელი) ჰერალდიკური ჯვარი და ოთხი მცირე მეწამული (წითელი) ჰერალდიკური ჯვარი. (სტილიზებული საქართველოს სახელმწიფო დროშა)

მეორე ნაწილში, ვერცხლის შემცირებული არშია შემოვლებულ ლაჟვარდის (ლურჯი) ველზე გამოსახულია ვერცხლის ოთხქიმიანი ვარსკვლავი (ნატოს სტილიზებული დროშა), მესამე ნაწილში, ვერცხლის შემცირებული არშია შემოვლებულ ლაჟვარდის (ლურჯი) ველზე წრეზე გამოსახულია თორმეტი ოქროს ხუთქიმიანი ვარსკვლავი (ნატოს სტილიზებული დროშა) ფარს წრიულად გარს არტყავს ლაჟვარდის (ლურჯი) სარტყელი რომელზედაც გამოსახულია ვერცხლის წარწერები ქართლ და ინგლისურ ენებზე: საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ; Information center on NATO and EU. წარწერები გამოიყოფა ორი ვერცხლის რგოლით.

 

ლოგოს გამოყენების წესები:

 

  1. დაუშვებელია ლოგოს ნაწილობრივი ფორმით გამოყენება;
  2. დაუშვებელია ლოგოს ფერის ან ფორმის შეცვლა;
  3. დაუშვებელია ემბლემაში გამოსახულებების ჩახატვა ან მასზე რაიმე სახის წარწერის დასმა.
  4. დაუშვებელია ლოგოს ნებისმიერი მიმართულებით ამობრუნება ან სარკისებური ეფექტის გამოყენება.
  5. სიმბოლოს მინიმალური ზომა უნდა იყოს 1 სანტიმეტრი (37.7 პიქსელი).
  6. ორ ფერში მუშაობის შემთხვევაში შესაძლებელია  საინფორმაციო ცენტრის  ლოგოს ამ ფორმით გამოყენება. იხ ფოტო

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ლოგოს სამუშაო ვერსია იხილეთ ბმულზე