საქართველო და ევროკავშირი
საინფორმაციო ცენტრი
ევროკავშირის/შენგენის წევრ ქვეყნებში უვიზოდ მოგზაურობის წესები (3)

რას არ გულისხმობს უვიზო მიმოსვლა? 

 

16-03-2017