საქართველო და ნატო
საინფორმაციო ცენტრი
რუსეთის ბრალდებები - ფაქტების კორექტირება

რუსეთის აგრესიამ უკრაინის მიმართ გამოიწვია რუსეთის საერთაშორისო იზოლაცია, მათ შო­ რის ნატოსთან პრაქტიკული თანამშრომლობის  შეზღუდვაც.

თავისი ქმედებებიდან ყურადაღების გადატანის მიზნით, რუსეთმა გამოთქვა რიგი ბრალდე­ ბებისა ნატოს მიმართ, რაც დაფუძნებული იყო ფაქტების არასწორ ინტერპრეტირებასა და ნატოს მხრიდან იმ მნიშვნელოვანი მცდელობების იგნორირებაზე, რომლებიც ემსახურებოდა რუსეთთან პარტნიორობის დამყარებას.

რუსეთმა ასევე უსაფუძვლოდ შეუტია უკრაინის ხელისუფლების ლეგიტიმურობას და ძალა გამოიყენა უკრაინის ტერიტორიის ნაწილის დასაპყრობად.

მოცემული დოკუმენტი აზუსტებს და სწორ პასუხებს გასცემს მთელ რიგ საკითხებს.

- გადმოწერა / გახსნა

01-12-2017