საქართველო და ევროკავშირი
საინფორმაციო ცენტრი
ევროკომისიის პირველი ანგარიში შეჩერების მექანიზმის ფარგლებში

(ქართულად თარგმნილია მხოლოდ შესავალი და ინფორმაცია საქართველოს შესახებ)

27-02-2018