საქართველო და ევროკავშირი
საინფორმაციო ცენტრი
ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმა

 

ევროკავშირის მიერ შემუშავებულ ,,ევროპის სამეზობლო პოლიტიკაში'' დასახულია შორს მიმავალი მიზნები, რომლებიც ეფუძნება საერთო ღირებულებების ერთგულებას და პოლიტიკური, ეკონომიკური და ინსტიტუციური, რეფორმების ეფექტიან განხორციელებას.

 

 

27-02-2018