საქართველო და ევროკავშირი
საინფორმაციო ცენტრი
პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება

წინამდებარე 1996 წლის 22 აპრილის  შეთანხმებით დამყარდა პარტნიორობა, ერთი მხრივ გაერთიანებასა და მის წევრ სახელმწიფოებსა და მეორე მხრივ,საქართველოს შორის 

27-02-2018