საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
ჟურნალი "საქართველოს ევროპული გზა", მე-14 გამოცემა

ჟურნალის "საქართველოს ევროპული გზა" მე-14 გამოცემა

 

- გადმოწერა / გახსნა

02-05-2018