საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
ნატოს დღეები 2018

16 აპრილს, საქართველოში უკვე ტრადიციად ქცეული ნატოს დღეები ოფიციალურად გაიხსნა და 1 მაისამდე გაგრძელდა. ნატოს დღეების ფარგლებში გაიმართა სხვადასხვა შემეცნებით-გასართობი ღონისძიება. ჩატარდა ლექცია-სემინარები და კონკურსები ნატოს თემაზე.

 

18-06-2018