საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
10 მითი ევროკავშირის შესახებ

10 ყველაზე გავრცელებული მითი და რეალური ფაქტი ევროკავშირის შესახებ

 

ქართულ ენაზე

- გადმოწერა / გახსნა

სომხურ ენაზე 

- გადმოწერა / გახსნა

აზერბაიჯანულ ენაზე 

- გადმოწერა / გახსნა

 

 

25-03-2019