საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
გზამკვლევი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ სომხურ ენაზე

გზამკვლევი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ

 

სომხურ ენაზე  

nato-book-arm-2021.pdf - გადმოწერა / გახსნა

 

 

 

20-07-2022