საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
საინფორმაციო ცენტრის 2020 წლის ანგარიში

ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის 2020 წლის ანგარიში

 

ქართულ ენაზე -

report-geo.pdf - გადმოწერა / გახსნა

 

ინგლისურ ენაზე - 

report_eng.pdf - გადმოწერა / გახსნა

 

 

08-06-2021