საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
ნატოს ელჩების შეხვედრა სამოქალაქო საზოგადოებასთან

08-09-2016