საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
გზამკვლევი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ ქართულ ენაზე

გზამკვლევი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ ქართულ ენაზე

gzamkvlevi-qarthul-enaze.pdf - გადმოწერა / გახსნა

 

20-07-2022