საქართველო და ევროკავშირი
საინფორმაციო ცენტრი
პირველი ევროპარლამენტი

1979 წელს შეიქმნა ევროპარლამენტი. მასში შედიოდნენ დელეგატები 9 ქვეყნიდან. დელეგატების რაოდენობა წევრი ქვეყნების მოსახლეობის პროპორციული იყო.

12-10-2016