საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
საინფორმაციო ცენტრის 2021 წლის ანგარიში

ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის 2021 წლის ანგარიში

 

ქართულ ენაზე - 

annual-report-geo.pdf - გადმოწერა / გახსნა

 

ინგლისურ ენაზე - 

annual-report-eng.pdf - გადმოწერა / გახსნა

08-08-2022